فرآوری مواد معدنی

طراحی خطوط فرآوری مواد معدنی

نخستین گام در فرآوری مواد معدنی، طراحی خط تولید کارآمد و با بیشترین بازده است.

یکی از مهمترین مسائل در طراحی مدار فرآوری، آنالیز و شناخت خواص مواد است. سختی، سایندگی، شکنندگی، رطوبت، عیار، ترکیبات کانی شناختی (اعم از کانیهای مفید و مضر،) خواص فیزیکی، شیمیایی، شیمی ــ فیزیکی و بسیاری دیگر از جمله پارامترهایی هستند که در مرحله مقدماتی باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند. مرحله بعدی تعیین پارامترهایی مانند ابعاد کارخانه، ظرفیت، محل و آب و هوا، دسترسی، وجود آب و بسیاری دیگر است.

توانمندی ها

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده

اجرای خطوط فرآوری مواد معدنی

در زنجیره ی بهره برداری از مواد معدنی، مهمترین بخش آن پس از استخراج یک ماده ی معدنی، انجام عملیات کانه آرائی بر روی آن است.

مواد معدنی تقریباً هیچوقت پس از استخراج به طور مستقیم قابل استفاده نیستند و نیاز به نوعی تهیه و آماده سازی دارند. ماده معدنی ممکن است از نوع کانه های فلزی باشد که به منظور ذوب و استخراج فلز موجود در آن استخراج می شود. در این صورت هدف از کانه آرائی، آماده کردن ماده ی استخراج شده برای عملیات متالوژی است. در مورد کانه های غیر فلزی یا صنعتی، ماده معدنی با این هدف تحت عملیات کانه آرائی قرار می گیرد که دارای مشخصات مورد نیاز برای مصرف در صنعت مربوطه بشود.

بهینه سازی خطوط فرآوری مواد معدنی

بهینه سازی مدل های شبیه سازی کاربرد گسترده ای در سیستم های تولیدی و خدماتی به منظور طراحی مجدد سیستم موجود یا توسعه سیستم جدید دارند.

امروزه روش های پیشرفته بهینه سازی از جمله الگوریتم های ژنتیک و شبکه های عصبی در حل مسائل پیشرفت بهینه سازی کابرد موفقیت امیزی داشته اند، بنابراین در فرآیند فرآوری ماده معدنی نیازمند بهینه سازی بخش های مختلف کارخانه فرآوری جهت افزایش راندمان می باشد.