اکتشاف

مغناطیس سنجی(مگنتومتری)

روش مغناطيس سنجی قديمی ترين روش ژئوفيزيك اكتشافی است. در اصول و حتی تعبير و تفسير شباهت های بسياری با روش های ثقل سنجی دارد. اما به طور معمول اين روش پيچيده تر است و تغييرات ميدان مغناطيسی نيز نامنظم تر و محلی تر از شتاب ثقل زمين است.

سنجش مغناطیسی از سایر روش‌های ژئوفیزیکی ساده تر و ارزان‌تر است و نیاز به انجام تصحیحات ندارد. تغییرات میدان مغناطیسی معمولاً بیانگر ساختارهای کانی‌سازی و ساختارهای محلی بوده و روش مغناطیسی پر کاربردترین روش ژئوفیزیکی در میان تکنیک‌های پی‌جوئی مواد معدنی است. اگرچه مانند کلیه روش‌های مرسوم، نتایج حاصل از روش مغناطیسی را می‌توان به روش‌های مختلفی تعبیر و تفسیر نمود.

توانایی ها و دارایی ها

توانایی ها : 

دارایی ها : 

نوع ژئوفیزیک
کشور سازنده
شرکت سازنده
مدل
تعداد
مگنومتری
کانادا
GemSys
T-19 , V-7
1

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده