اکتشاف

حفاری مغزه گیری

حفاری مغزه گیری که به صورت چرخشی حفاری در سنگ رو انجام میدهد، باید توجه داشت که عملیات مغزه گیری کاربردی ترین و مطمئنترین اطلاعات رو از عمق منطقه به معدنکار میدهد.

حفاری دورانی یا مغزه گیری از یک سر مته تیز گردان بهره می‌گیرد تا پوسته زمین را حفاری کند. بسیار شبیه به حفاری با دست، چرخش سر مته نفوذ در سخت‌ترین سنگ‌ها را ممکن می‌سازد. ایده استفاده از حفاری دورانی جدید نیست. زمانی که مفهوم حفاری دورانی-استفاده از سرمته برنده چرخشی برای حفاری در سنگ- ظاهراً ساده به نظر می‌رسد، مکانیسم واقعی تجهیزات جدید بسیار پیچیده است. به علاوه فناوری به سرعت در حال پیشرفت است و نوآوری‌های جدید دائماً در حال ورود به این عرصه هستند. سیستم حفاری دورانی در اصل شامل چهار گروه مؤلفه است. محرک اصلی (Prime Mover)، سیستم تعلیق، سیستم دوران و سیستم گردش سیال، در کنار هم انجام حفاری مغزه‌گیری را ممکن می‌سازند.

توانایی ها و دارایی ها

توانایی ها :

دارایی ها : 

نام دستگاه
سازنده
توان حدامثر عمق گمانه
تعداد
سیستم حفاری
سیستم دوران
Ziff
شروری سابق
400m
2
Wire Line
دیزل – مکانیک
XY4
چین
400m
1
Wire Line
دیزل – مکانیک
GJ200
چین
200m (مخصوص حفاری در تونل) به همراه موتور برق kv82
1
Metric
الکتروموتور
Joy
آمریکا
150m
1
Metric
دیزل – مکانیک
Acker
آمریکا
150m
1
Wire Line
دیزل – مکانیک
Geo Machine
یوگوسلاوی
100m (مخصوص حفری در سنگ ساختمانی)
1
Metric
دیزل – مکانیک

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده