ژئوتکنیک

مدلسازی و تحلیل داده های ژئوتکنیکی

تیم ژئوتکنیک شرکت گاماپرتوصنعت ترکیبی از تخصص فنی و تجربه اجرایی را در پروژه های اکتشاف و استخراج معدن ارائه می دهد. ترکیب تجربه و دانش در مدیریت و کنترل خطرات و ریسک های ژئوتکنیکی به صورت موثری به شما کمک خواهد کرد. تیم ژئوتکنیک شرکت دارای تجربه در آنالیز، طراحی و ارائه راهکار در تمام جنبه های ژئوتکنیکی برای معادن روباز و زیرزمینی است.

توانایی ها و دارایی ها

توانایی ها : 

دارایی ها : 

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده