استخراج

بهینه سازی پلان استخراج

هدف از بهینه سازی اقتصادی محدوده استخراج، یافتن محدوده ای با بیشترین ارزش اقتصادی است که در آن، تمام محدودیت های فنی و مهندسی روش استخراج مورد استفاده لحاظ شده باشد.

برخی از معادن در حین عملیات استخراج با مشکلاتی از قبیل غیر اقتصادی شدن معدنکاری، اتمام ذخیره، بالا بودن میزان هزینه های استخراج، ورود آب به معدن، مشکلات زیست محیطی ناشی از دپوی باطله، پایین بودن نرخ استخراج و میزان تولید، ایمنی در پله های استخراج، نامناسب بودن ماشین آلات استخراجی و استهلاک زیاد ماشین آلات، عدم رقابت بازار نسبت به محصول تولیدی و … مواجه هستند. با توجه به اینکه تنها بخشی از این مشکلات پیش بینی نشده هستند، قسمت عمده آن ناشی از عدم طراحی مناسب معدن و اجرای ضعیف و غیر اصولی طرح استخراج است. در این مرحله روش های بهینه سازی می توانند در جهت کمک به برطرف کردن این مشکلات و جلوگیری از خسارات و آسیب های آتی، مورد استفاده قرار بگیرند.

پروژه های درحال انجام

پروژه های انجام شده